Het Scheidingsplatform

Financiële Perspectieven voor 2024: Wat Verandert er in de Toeslagen?

Financiële Perspectieven voor 2024: Wat Verandert er in de Toeslagen?

Financiële Perspectieven voor 2024: Wat Verandert er in de Toeslagen?

Het maken van de keuze om te scheiden, is nooit een eenvoudige beslissing. Het brengt emotionele hindernissen met zich mee en heeft aanzienlijke gevolgen voor zowel jouw eigen leven als dat van je kinderen. Naast de emotionele aspecten, zijn er financiële implicaties die niet over het hoofd mogen worden gezien. In Nederland maakt meer dan de helft van de bevolking aanspraak op minstens één van de volgende financiële ondersteuningen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Na een scheiding kunnen deze toeslagen aanzienlijke veranderingen in jouw financiële situatie met zich meebrengen.

De Huidige Toestand van Toeslagen in 2023

In 2023 heeft de Dienst Toeslagen maar liefst 7,8 miljoen individuele toeslagen verstrekt, wat resulteerde in een totaalbedrag van 19 miljard euro. Deze financiële steun kwam ten goede aan 5,9 miljoen huishoudens en bood hulp aan maar liefst 9 miljoen personen. Verreweg de meest voorkomende toeslag was de zorgtoeslag, die 4,6 miljoen mensen ondersteunde. Daarna volgde de huurtoeslag met 1,5 miljoen uitkeringen, gevolgd door het kindgebonden budget met 1 miljoen toeslagen, en tot slot de kinderopvangtoeslag met 700.000 toekenningen.

Verwachte Veranderingen voor 2024

Het positieve nieuws is dat in 2024 drie van de vier toeslagen zullen worden verhoogd, en dat een groter aantal mensen in aanmerking zal komen voor deze financiële hulp, deels dankzij de verhoogde inkomensgrenzen.

Zorgtoeslag

Helaas is er ook minder gunstig nieuws over de zorgtoeslag. Deze toeslag zal in het komende jaar afnemen door het wegvallen van de eenmalige verhoging die in 2023 was doorgevoerd. Dit betekent dat degenen die momenteel zorgtoeslag ontvangen, volgend jaar gemiddeld 300 euro minder zullen ontvangen dan in 2023. De exacte hoogte van de zorgtoeslag in 2024 is nog niet bekend en hangt af van de standaardpremie, die in november zal worden bekendgemaakt. Deze premie is gebaseerd op de geschatte gemiddelde nominale premie en het verwachte verplichte eigen risico voor de zorgverzekering in 2024.

Om te controleren of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, moet je aandacht besteden aan je toetsingsinkomen. De nieuwe bovengrens van het toetsingsinkomen voor 2024 zal eind november 2023 worden aangekondigd. Als je inkomen boven deze grens ligt, kom je niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Je kunt via de website toeslagen.nl/proefberekening (https://www.toeslagen.nl/proefberekening) nagaan of je recht hebt op zorgtoeslag in 2024.

Huurtoeslag

Gelukkig is er positief nieuws met betrekking tot de huurtoeslag in 2024. Deze toeslag zal per 1 januari toenemen, wat kan leiden tot een jaarlijkse verhoging van maximaal 416 euro, afhankelijk van jouw specifieke omstandigheden en woonsituatie. Personen die momenteel net boven de inkomensgrens zitten, kunnen in 2024 in aanmerking komen voor huurtoeslag vanwege de verhoging van de inkomensgrens met 1250 euro.

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor huurtoeslag in 2024, kun je na 23 november 2023 een proefberekening maken op toeslagen.nl/proefberekening (https://www.toeslagen.nl/proefberekening). Het is belangrijk om te onthouden dat de voorwaarden voor huurtoeslag ingewikkeld kunnen zijn en afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals jouw leeftijd, de samenstelling van jouw huishouden en het type woning waarin je woont.

Kindgebonden Budget

Het kindgebonden budget zal in 2024 aanzienlijk worden verhoogd om gezinnen financieel te ondersteunen. Het budget voor het eerste kind wordt met maximaal 750 euro per jaar verhoogd. Voor het tweede kind kan dit bedrag zelfs oplopen tot 883 euro extra per jaar, en hetzelfde bedrag geldt voor elk volgend kind wanneer er meer dan twee kinderen in het gezin zijn.

Daarnaast zal de inkomensgrens voor het kindgebonden budget in 2024 aanzienlijk worden verhoogd, wat goed nieuws is voor degenen die voorheen net te veel verdienden om in aanmerking te komen.

Kinderopvangtoeslag

Ook ouders met kinderen in de kinderopvang kunnen goed nieuws verwachten in 2024. De kinderopvangtoeslag zal stijgen, met hogere vergoedingen en maximale uurtarieven voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dit betekent dat de kosten voor kinderopvang beter zullen worden gedekt, waardoor ouders meer financiële ademruimte krijgen.

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, moet je voldoen aan specifieke voorwaarden. Kinderopvangtoeslag wordt gezien als een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoewel de daadwerkelijke kosten voor kinderopvang vaak hoger zijn dan de toeslag, kan deze toeslag een aanzienlijk verschil maken in jouw budget.

Hoe Je Krijgt waar Je Recht op Hebt

Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat je in 2024 de toeslagen ontvangt waar je recht op hebt. Dit vereist dat de Dienst Toeslagen beschikt over de juiste en actuele gegevens. Via toeslagen.nl (https://www.toeslagen.nl/pasaan) kun je jouw gegevens inzien en bijwerken als er wijzigingen zijn in jouw persoonlijke situatie.

Indien je momenteel toeslagen ontvangt, is het belangrijk om tussen 23 november en 14 december je brievenbus in de gaten te houden, omdat je per post op de hoogte wordt gebracht van de hoogte van jouw toeslagen voor 2024. Houd er rekening mee dat deze bedragen voorschotten zijn, en je ontvangt ook digitale berichten in de Berichtenbox van Mijn Toeslagen.

Indien je op dit moment geen toeslagen ontvangt, maar denkt dat je er volgend jaar recht op hebt, voer dan na 23 november een proefberekening uit via toeslagen.nl (https://www.toeslagen.nl/proefberekening). Vanaf dat moment kun je proefberekeningen maken voor 2024 en ontdekken of je in aanmerking komt en wat het te verwachten bedrag zal zijn.

Het is cruciaal om de veranderingen in de toeslagen voor 2024 goed in de gaten te houden, zodat je jouw financiële situatie na een scheiding goed kunt plannen. Elke situatie is uniek, en het is de moeite waard om goed geïnformeerd te zijn over jouw financiële rechten en verantwoordelijkheden.

Voor professioneel advies en begeleiding bij scheidingen en financiële planning kun je terecht bij experts van Het Scheidingsplatform. Zij kunnen je helpen bij het begrijpen van jouw financiële situatie en bij het aanvragen van de toeslagen waar je recht op hebt.

Het is van essentieel belang om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn op de financiële veranderingen die in 2024 zullen plaatsvinden. Door op de hoogte te blijven van de veranderingen in de toeslagen en jouw financiële situatie effectief te beheren, kun je met meer vertrouwen de toekomst tegemoet treden, ongeacht de uitdagingen die op je pad komen.

Neem nu vrijblijvend contact op

Neem geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op, we helpen je graag verder.

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Het Scheidingsplatform
Hallo,
Welkom bij Het Scheidingsplatform. We helpen je graag vrijblijvend en kosteloos verder met jouw vragen.